Episode 3: Ordstilling er min onde ånd

I denne afsnit snakker Camilla og jeg om mad i Island, om man skal bruge den eller det, og jeg kæmper med ordstilling.

English
In this episode Camilla and I chat about food in Iceland, using den or det, and I struggle with verb/subject inversion.